Studio

Ziaja & Dorst studioEen brede analoge- en digitale vakkennis combineren wij met filmisch denkvermogen voor de geluidsbewerking van alle denkbare beeldproducties. Ziaja & Dorst is sinds 1984 een partner voor audiovisiuele producenten, reclameburo’s, telecomdienstverleners, geluid- en beeldarchieven, musea enculturele organisaties. De geluidstudio beschikt over een moderne digitale editing suite en voorziet in veel faciliteiten.

Geluidsopnamen ten behoeve van beeldpresentaties, radio- en televisiecommercials, voice-response voor telefoonsystemen, geluidconservering, compact disc en DVD mastering.

Meer informatie? T 071 541 57 97 of info@ziaja-dorst.nl .